Persverklaring Rapport 10 Oktober 2021

‘Sonder benadeling van regte’

Agtergrond

Mnr Xandre Strydom was Vrydagmiddag deur Mnr Johan Eybers van Rapport gekontak om telefonies te reageer op beweringe van voormalige lidmate. Mnr Johan Eybers het die bewerings en reaksie daarop per epos Vrydag aand aan Mnr Xandre Strydom versend en Saterdag die 9de Oktober 2021 om 12h00 spertyd gegee om te reageer omrede die storie reeds geskryf is en Sondag die 10de Oktober 2021 in die Rapport sal verskyn.

Weens die beperkte tyd en uitdaging dat Mnr Xandre Strydom tans terug reis vanaf ‘n wegbreek saam sy gesin vir die Oktober skool vakansie reageer die Organisasie as volgens en behou die Organisasie die reg voor om op ‘n latere stadium meer breedvoerig te reageer sou dit nodig wees.

CIM Collective is nie bewus van enige kontak wat Rapport gemaak het met huidige lede van CIM Collective om ‘n breedvoerige en onpartydige artikel oor CIM Collective te skryf nie.

Ons is in die verlede geviktimiseer en ons naam geskend deur onakkurate en partydige weergawes van feite.

Vir daardie rede maak ons Mnr Jake Odendaal se getuienis deel van ons pers verklaring ter getuienis van die goeie werke van ons organisasie.

Ons Getuienis

Goeie dag Rapport lesers,

My naam is Jake Odendaal. Twee jaar gelede sit ek by ‘n skool praatjie, en drie baie
entoesiastiese manne vertel my van n avontuur. Hulle het ‘n slideshow, voubiljette en ‘n hele uitstalling. Die rede vir die praatjie was om my te oorreed om Mount Everest te gaan uit klim. Hierdie is nie iets wat enige iemand op hulle kerfstok het nie en as jy kies om saam te gaan word jy onmiddelik deel van ‘n “elite” groep mense wat in die geskiedenis aangeteken word.

Wie wil nie deel van iets wees wat jy eendag vir jou kleinkinders en agter-klienkinders kan vertel nie.

Na die motiveringspraatjie moet ons besluit of ons wil gaan of nie en die kostes word aan ons te verduidelik. As jy besluit om te gaan teken jy ook ‘n vrywaringsvorm.

Al het jy die vorm geteken en die geld betaal en alle reelings getref, het jy nog steeds nie die berg geklim nie. Om die berg te klim is ‘n heel ander saak, en jy besef dit eers aan die voet van daardie berg. Soos ek verstaan maak net twee derdes, van die wat probeer, dit tot bo.

Hier is my verhaal as n lid van CiM Collective. Meeste van die mense wat deel word van CiM is soekende mense wat glo daar is meer tot die lewe as net eet, drink, werk, doodgaan. CiM Collective is nie net ‘n kerk wat ‘n gebou wil op sit en tiendes invorder nie. Ons glo in ‘n groter roeping, ‘n Goddelike roeping nl. Om God se Koninkryk op aarde te vestig. Dit klink dalk soos “pie in the sky”, maar as dit nie ‘n werlikheid word nie kan ons maar ons Bybels weg gooi.

Ek is een van daardie manne wat Xandre Strydom hoor praat het. Ek het besluit om my naam neer te skryf. Ek het my alles gebring – huis, besigheid, vrou en kinders. Ek het geglo in wat Xandre Strydom gepreek het. Ek wou deel word. Ek wou saam die Koninkryk bou.

Om alles te bring, of dit nou geld is of dit wat vir jou kosbaar is, beteken nog nie jy het begin om hierdie berg te klim nie. Dit wat ons doen bestaan nie. Ons leer, ons groei, ons stamp ons tone partymaal maar ons glo in wat ons doen. Ja, daar is mense wat hulle name neer geskryf het om deel te word, en hulle geld gebring het, wat nou besluit om om te draai en klomp goed te sê wat hulle besluit sal “justify”. Maar ons kruip nie weg nie. Ons is nog steeds besig om hierdie berg te klim, en ons gaan bo uit kom. Wys my een besigheid, of enige iets merkwaardig wat nie deur stampe en stote gegaan het nie. Ons bly in ‘n demokrasie waar Nelson Mandela 27jaar tronk straf moes doen om ‘n nasie vry te koop. Nou is dit van selfsprekend. Ons het al wonderlike dinge vermag, maar ons het ook al foute gemaak, maar ons is nog steeds besig – want ons glo. Geloof gee nie op nie, geloof kyk nie terug nie. Geloof is dit wat die oog nog nie kan sien nie, maar dit waarop ons hoop.

As joernalis begin jy elke dag met ‘n skoon stuk papier. Wat jy daarmee doen bring of hoop of dit word net ‘n “method of survival and sensation”.

Ek ken een en elkeen van die “whistleblowers” met wie jy gepraat het. Hulle was my vriende. Ons het saam gebraai, gekuier en gesels oor hoe “amazing” dit is om die Koninkryk te bou. Hierdie was amazing mense maar miskien het hulle moeg geword en vra vir hulle geld terug. Dalk was dit moeiliker as wat hulle gedink het, of dalk was almal se motiewe nie dieselfde nie, maar daaroor wil ek nie spekuleer nie.

Ek wil jou aanmoedig, kom ontmoet die ander mense. Die wat nog klim. Hoor hulle stories voor jy ons goedkoop maak in ‘n baie “reputable” koerant. Skryf dan jou storie. Hier is meer as ‘n vinnige storie wat net sensasie op wek, hier is meer as net suur druiwe. Hier plant ons ‘n wingerd, en ek nooi jou uit – kom drink van ons wyn.

Groete

Jake Odendaal

 

Wie is CIM Collective

Cim het in 2010 as bediening begin. Ons roeping is om die waarde in mens weer te herstel soos God se oorspronklike bloudruk in Genesis. Ons glo die prys wat God betaal het deur Jesus Christus is nie net om ons hemel toe te vat nie maar dat ons die aarde moet verander soos in die hemele. Die openbaring van Christus is juis om die diepte van die seun van GOD in die mens te kan oopsluit en ‘n effek te kan he in die aarde.

Ons bediening het, en vind nog steeds, baie aanklank by mense agv die leemtes wat mense ondervind in ons dag tot dag samelewing. Dit is uit hierdie droom om die aarde ‘n beter plek te maak dat die bediening begin groei het na ‘n gemeente visie toe en as ‘n groep mense wat saam glo in een visie om God se Koninkryk te vestig op aarde. ‘n Visie waarmee ons steeds besig is.

Vanaf 2015 tot waar ons nou is het daar ‘n klomp sakemanne saam besigheid begin doen en het mense gekies om vrywilliglik deel te wees van hierdie Plan deur hulle lewens, hul verskillende funksies en finansies te gee. Dit het ons aangewend na die beste van ons vermoë, maar het besef die grootste belegging gaan wees in die mens. Om die mens op te wek in die beeld van God. Dit is waar ons die meeste van ons hulpbronne investeer het.

Die uitbreek van Covid verlede jaar was vir ons ‘n baie moeilike tyd, soos vir baie ander organisasies, en het baie finansiële druk op ons gesit. Dit was ‘n moeilike tyd vir almal.

Dit is vir ons baie jammer en hartseer dat daar nou enkele mense is wat kop uitgetrek het en dit wat hulle vrywilliglik bygedra het tot hierdie visie nou wil terug eis, ‘n visie waarin hulle geglo het en waarin ons steeds glo.

Rapport versoek

Ons het Mnr Johan Eybers versoek om die individue wat hom gekontak het se name aan ons bekend te maak omrede sommige bewerings spesifiek van aard is en dus ook so beantwoord moet word. Mnr Eybers het nie aan ons versoek gehoor gegee nie. Die ‘naamlose’ voormalige lid benadering maak dit uiters moeilik om te reageer op spesifieke bewerings in die media wat byvoorbeeld deur ondertekende donasie dokumente weerlê kan word.

Beleggings

CIM glo in mense en om mense te bekragtig deur die evangelie. Fondse word vir hierdie doeleinde belê en aangewend. Lidmate en leierskap het hulself, gesinne en finansies gebring omdat hulle glo in die Visie en Missie van CIM Collective. Alle fondse is binne die raamwerk soos voorgeskryf deur die wet gehanteer tot die uitbou van die Visie en Missie.

Ongelukkig het ‘n belegging by ‘n maatskappy in 2016 baie druk op die organisasie geplaas omrede die maatskappy in likwidasie geplaas is. Dit het ‘n geweldige impak op die organisasie en mense gehad. Sedert dit werk die leierskap van CIM sonder ophou om die toekoms te bou saam hul lede

ten spyte van die geweldige terugslag. Almal was verwittig van die stand van sake en het gekies om Mnr. Strydom te behou as visieleier, insluitend die huidige aanklaers.

Donasies

Soos enige NPC, funksioneer CIM ook met donasies. Ons teken donasie dokumente met ons donateurs as deel van ons proses.

Dit is teleurstellend dat sommige voormalige lede na bykans 5 jaar daarop aandring dat CIM hul donasies terug gee. Ons behou die reg voor om die identiteite bekend te maak sou ons dit nodig ag.

Egskeiding

CIM Collective is baie groot gekant teen egskeidings. CIM glo in die huwelik soos God ons Vader dit ingestel het. Ons werk baie hard aan huwelike en berading van paartjies om seker te maak dat huwelike nie net opbreek nie maar soms is dit onvermydelik en berus die besluit by die partye.

‘n Voormalige lid, het al persoonlik Mnr. Xandre Strydom bedank dat hy(Mnr Strydom) hulle huwelik kom red het en was dit nie vir Mnr Strydom nie sou hy(voormalige lid) al in verskeie buite egtelike verhoudings verval het.

Verantwoordelikheid

CIM Collective NPC se direkteure het nog altyd binne die raamwerk soos voorgeskryf deur die wet opgetree. Dit is teleurstellend dat daar so ‘n aanval op die reputasie van Mnr. Xandre Strydom geloots word om hom te diskrediteer.

CIM Collective het nog nooit weggeskram van hul verpligtinge en verantwoordelikhede nie en beantwoord ook die vrae gerig deur Rapport soos in die verlede.

CIM Collective maak egter ‘n ernstige beroep op Rapport en spesifiek Mnr Johan Eybers om die beweringe feitelik te bevestig alvorens dit as sulks berig word.

CIM Collective doktrine

Ons is goed bewus dat die media nie gefokus is en die nodige kapasiteit het om kerk geloof en doktrine in ‘n koerantberig korrek oor te dra nie.

Wat die beweringe betref dat CIM net glo in 1 God. Dit is korrek. Ons glo ook in Jesus Christus Sy Seun.

Ons moedig die leser van Rapport aan om die webblad van cimcollective.org te besoek om te verstaan wat ons leier Mnr. Xandre Strydom glo en verkondig.

CIM Collective behou ook die reg voor om ‘n verdere verklaring uit te reik na afloop van die berig van Rapport. Ons versoek asb die lesers om ons webblad te besoek en die Persverklaring afdeling dop te hou.

Groete

CIM Collective

CONTACT DETAILS

793 Rubenstein Drive
Moreleta Park
Pretoria
0181
T: 072 412 9257
E: info@cimcollective.org

SERVICE TIMES

FACEBOOK LIVE
Sunday AM - 08h00

C.ONNECT
Wednesday PM - 19h00

 

UPCOMING EVENTS

STAY TUNED

 

CONTACT DETAILS

123 Wekker Straat
Moreleta Park
Pretoria
0181
T: 072 412 9257
E: info@cimcollective.org

SERVICE TIMES

Facebook Live
Sunday AM - 08h00

C.ONNECT
Wednesday PM - 19h00

 

UPCOMING EVENTS

STAY TUNED